Kalendář

<<7 / 2021>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Zobrazit kalendář

Projděte se naší školou

Můžete se projít naší školou. Tedy, jenom virtuálně, ale kdo má chuť se podívat, může přijít kdykoliv. Stačí se domluvit.

Tělocvična - týdenní rozvrh

 

Soutěže ve šk.roce 2020/21

Olympiáda z Čj - okres. kolo - Adriana Halíčková - 5. místo

Soutěž v Aj - okresní kolo - Ondřej Petrucha - 7. místo 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - Jan Zalubil - 6. místo

 Voda štětcem a básní - výtvarné kolo -

Daniela Vařechová - cena redakční rady

Aneta Svobodová - 3. místo

 

Naše atletické rekordy

doc/454/ Dočkáme se letos překonání některého  školního rekordu?

Hledání

Napište nám

5 + 4

Termíny třídních schůzek

 Najdete v Dokumentech školy 

Jídelníček na ZŠ

Projekty EU

Vzdělávací aktivity na 2. stupni od 8. 6. 2020

Vzdělávací aktivity na 2. stupni od 8. 6. 2020
 
Vážení rodiče,
dle informací z MŠMT, se od 8. června 2020 počítá s možností dobrovolných konzultací či občasných vzdělávacích aktivit
pro žáky 2. stupně ZŠ.
Konzultace a vzdělávací aktivity pro žáky:
Organizace konzultací je v kompetenci ředitele školy.
Účast na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná a nepravidelná (tedy ne každodenní).
Rozpis vzdělávacích skupin:

1. skupina úterý - 9.,16. a 23. června
 6. třída - skupinu určí p. uč. Kebrlová,
 7. a 8. třída - skupina Aj paní učitelky Kebrlové
středa – 10., 17. a 24. června – individuální konzultace
Na individuální konzultace je potřeba se domluvit s daným učitelem do pondělí 8. a 15. června.
2. skupina - čtvrtek – 11., 18. a 25. června
6. třída - skupinu určí p. uč. Kebrlová
7. a 8. třída - skupina Aj pana učitele Karáska
Začátek a konec vyučování: 7:45 – 11:45
Vzdělávací aktivity:
6. třída – Třh, Čj, M, Aj, D, Z, Př, Fy
7. třída - Třh, Čj, M, Aj, D, Z, Př, Fy, Nj
8. třída - Třh, Čj, M, Aj, D, Z, Př, Fy, Ch, Nj
Oběd pro 2. stupeň zajištěn nebude.
Podmínky vstupu do školy:
§ Při prvním vstupu do školy je nutné odevzdat Čestné prohlášení
(ke stažení na webu školy nebo prostřednictvím třídního učitele)
§ Pokud žák bude odcházet dříve, je nutné mít omluvenku v žákovské knížce.
§ Dvě roušky
§ Dodržování hygienických pokynů
Cesta do školy a ze školy.
 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují aktuální obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.   Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Žáci průběžně přicházejí do školy těsně před začátkem vyučování. Nejdou do šatny, ale do své kmenové třídy, před kterou se přezují.
Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Složení skupin žáků se stanoví předem – maximální počet je 15 žáků.  S ohledem na občasný a krátkodobý charakter vzdělávacích aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.  Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Při prvním příchodu do školy je nutné přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. (Čestné prohlášení je možné vyzvednout i ve škole u vchodu.)
Způsob klasifikace za druhé pololetí:
V souladu s metodickým pokynem MŠMT viz, web naší školy: http://www.zshroznovalhota.cz/doc/2387/
Také ve druhém pololetí tohoto školního roku budeme žáky hodnotit obvyklým způsobem formou známky.
Informace o průběhu vzdělávání na 2. stupni od 8. června i klasifikace z jednotlivých předmětů Vám budou zaslány na e-mailové adresy do 5. června.
K případné opravě známek slouží konzultace a vzdělávací aktivity během června. Výsledná klasifikace bude uzavřena k 24. 6. 2020.
28. 5. 2020                                         Ing. Josef Pavlica, ředitel
Dopis ministra školství (.pdf, 677.34 KB)
© 2011 - Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota • Realizace web studio dat
Prohlášení o přístupnosti