Kalendář

<<7 / 2021>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Zobrazit kalendář

Projděte se naší školou

Můžete se projít naší školou. Tedy, jenom virtuálně, ale kdo má chuť se podívat, může přijít kdykoliv. Stačí se domluvit.

Tělocvična - týdenní rozvrh

 

Soutěže ve šk.roce 2020/21

Olympiáda z Čj - okres. kolo - Adriana Halíčková - 5. místo

Soutěž v Aj - okresní kolo - Ondřej Petrucha - 7. místo 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - Jan Zalubil - 6. místo

 Voda štětcem a básní - výtvarné kolo -

Daniela Vařechová - cena redakční rady

Aneta Svobodová - 3. místo

 

Naše atletické rekordy

doc/454/ Dočkáme se letos překonání některého  školního rekordu?

Hledání

Napište nám

2 + 1

Termíny třídních schůzek

 Najdete v Dokumentech školy 

Jídelníček na ZŠ

Projekty EU

Informace pro žáky 9. třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky

 Pokyny pro žáky 9. třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
Cesta do školy a ze školy.
 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 — Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). — Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.   — Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. — Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. — Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. — Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Žáci průběžně přicházejí do školy těsně před začátkem vyučování. Nejdou do šatny, ale do učebny hudební výchovy, kde se přezují.
Ve třídě
— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). — Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků, je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.— Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. — Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. — V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). — Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020 — V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. — Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. — Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. — Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy. —Příprava bude probíhat ve dnech po, stř, pá od 8.00-8.55 - Čj, od 9.00-10.00 – M. Změna je po dohodě možná.
Při prvním příchodu do školy (11.5.) je nutné přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. (Čestné prohlášení je možné vyzvednout i ve škole u vchodu.)
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 
ochrana_zdravi_zs.pdf (.pdf, 1021.00 KB)
© 2011 - Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota • Realizace web studio dat
Prohlášení o přístupnosti